Ochrana osobních údajů


 

Hervis Sports – Prohlášení o ochraně osobních údajů

Firma Hervis při ukládání a zpracovávání vašich osobních údajů striktně dodržuje příslušná ustanovení k ochraně osobních údajů a při zohlednění stávajících technických možností a hospodářské zastupitelnosti přijme všechna opatření, aby zajistila bezpečnost osobních údajů. Naší partneři jsou stejně jako my zavázáni k ochraně osobních údajů.

Vaše údaje nejsou předávány třetím osobám.

Rádi vám poskytneme informace o vašich osobních údajích, které jsou u nás uloženy. Máte právo kdykoliv požadovat jejich opravu, vymazání nebo zablokování s účinností do budoucna a zamítnout souhlas s používáním vašich osobních údajů, např. e-mailem na office@hervis.at. Upozorňujeme na to, že za určitých okolností nemůže dojít k vymazání, pokud například naši partneři potřebují tyto údaje k plnění svých smluvních nebo zákonných povinností.

Google Analytics

Tato webová stránka využívá Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory ukládané do vašeho počítače, které nám s Vaší pomocí umožňují analyzovat používání webové stránky. Informace vygenerované prostřednictvím cookies o vašem používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny a ukládány na server společnosti Google v USA.. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocení vašeho užívání této webové stránky, vytváření zpráv o aktivitách webové stránky a poskytování dalších služeb spojených s užíváním webové stránky a internetu. Google tyto informace popřípadě předá třetím osobám, pokud je to zákonem předepsané, nebo pokud tyto třetí osoby zpracovávají tyto údaje z pověření společnosti Google. Společnost Google v žádném případě nespojí vaši IP adresu s jinými údaji společnosti Google. Ukládání cookies můžete zrušit odpovídajícím nastavením vašeho internetového prohlížeče; upozorňujeme vás však na to, že v tomto případě nebudete moci využívat v plném rozsahu všechny funkce této webové stránky. Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním takto získaných údajů společností Google shora uvedeným způsobem a ke shora uvedenému účelu.