Impresum


 

IZDAVAČ I MEDIJSKI VLASNIK:

HERVIS sport i moda, d.o.o.
Slavonska avenija 50
10000 Zagreb
Hrvatska

OIB: 38757744993
Upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu
Matični broj subjekta upisa: 080550293

E-Mail: office@hervis.hr