Moja prošnja


Osebni podatki

Osebni podatki

Nagovor*

Ime*

Priimek*

Datum rojstva*

Telefon*

Ulica/hišna št.*

Poštna številka / kraj*

Država*

Državljanstvo*

E-pošta*

Kvalifikacije / Izobrazba

Kvalifikacije / Izobrazba

Šolska izobrazba*

Informacije:
Prosimo, da navedete najvišjo stopnjo zaključene izobrazbe, vrsto šole, posebne strokovne usmeritve, prakso, visoko šolo s študijsko smerjo/specializacijo in navedbo letnic.

Delovne izkušnje*

Informacije:
Prosimo, da navedete vaš življenjepis z navedbo poklica / položaja / dejavnosti in letnicami.

Računalniška znanja*

Informacije:
Prosimo, da navedete posebna programska znanja in morebitne opravljene tečaje.

Druga znanja

Informacije:
Prosimo, da navedete vaše druge kvalifikacije in znanja (npr. jeziki, posebni poklicni tečaji, izpopolnjevalni tečaji) in dodatna usposabljanja.

PRIPONKE

PRIPONKE

Moja fotografija

Prosimo v formatu JPG, PNG ali GIF in z velikostjo datoteke največ 3 MB

Moj življenjepis

Prosimo v formatu PDF, DOC ali DOCX in z velikostjo datoteke največ 3 MB

Drugi dokumenti

Prosimo v formatu PDF, DOC ali DOCX in z velikostjo datoteke največ 3 MB

Povzetek

Osebni podatki SPREMENI

Dein Foto

G.
Vorname Nachname
Straße/Hausnr.
PLZ Ort

Rojen:
Državljanstvo:
Tel:
Mail:

PRIPONKE SPREMENI

Kvalifikacije / Izobrazba SPREMENI

Šolska izobrazba
Delovne izkušnje

Računalniška znanja

Druga znanja

Vam je všeč, kar počnete? Če želite, nam lahko pokažete vaš predstavitveni video in druge reference.

Povezava 1

Povezava 2

Povezava 3

na primer:
- Povezava do YouTube videa
- Povezava do Facebook strani
- Povezava do osebne spletne strani

Druge pripombe

Bi nam radi še kaj povedali o sebi?